Hartrijm / Heart verse

(NL, EN below)

Het hart is een spier, die training vergt. Religieuze devotie vergt evenzeer inspanning. De Spirituele oefeningen (1548) van Sint-Ignatius van Loyola, de stichter van de Societas Jesu, zijn een trainingsprogramma. De Oefeningen tonen hoe Ignatius een spiritueel leven in de eerste plaats als een emotionele ervaring begreep: ‘Het is niet veel weten over dingen dat de ziel vervult en bevredigt, maar de dingen voelen en verteren, binnenin.’

De Oefeningen toonde mensen hoe ze over hun eigen spiritualiteit en relatie met God konden bezinnen. Eenieder kon zijn devotionele spier trainen. In 1825 verscheen dit handgeschreven gebed op rijm in Antwerpen, op het dek- en eerste schutblad van een oefeningenboek ter ere van de devotie van het Heilig Hart van Jezus. Het hart staat op alle mogelijke manieren centraal in dit gedicht: in de vorm, in de thematiek, in de nadruk op het gevoel, én in zijn beeldvorming. Elk hartje maakt deel uit van de tekst.

Oefeningen ter eere der dry-en-dertig jaeren van onzen aenbiddelyken Zaligmaeker Jesus-Christus, of genootschap van dry-en-dertig persoonen, om malkanderen op te wekken tot de devotie van het Heylig Hert van Jesus, in de vereeniging met het minnelyk Hert van Maria (Antwerpen: [weduwe van Jacobus Simon Schoesetters], 1825). Universiteit van Antwerpen, Universiteitsbibliotheek, MAG-P 11.1434

Uitdaging: Wat is jouw favoriete hartengedicht? Deel het op Instagram of Twitter met hashtags #passieverhalenuithethart #passionhistoriesoftheheart #heartantwerp2021

(EN)

The heart is a muscle that requires exercise, and so is devotion. The Spiritual Exercises of St Ignatius of Loyola, founder of the Society of Jesus, are essentially a workout programme. First published in 1548, the Exercises illustrate how for Ignatius spiritual life was primarily a felt experience: ‘It is not knowing a lot about things that fills to overflowing and satisfies the soul, but feeling and savouring them interiorly.’

As a handbook, the work helped people re ect on their own spirituality and relationship with God. All people could exercise their devotional muscles: all it required was a workout. In 1825 Antwerp, one such spiritual exercise took the form of a heart-shaped rhyme, dedicated to the Sacred Heart of Jesus. The poem focuses entirely on the heart: in form, in content, in its emphasis on feeling and in its imagery: every water-colour heart drawing is part of the poem text.

Exercises in honour of thirty-three years of our adored Saviour Jesus Christ, of the fellowship of thirty-three people, to call each other to the devotion of the Sacred Heart of Jesus, in association with the Immaculate Heart of Mary] (Antwerp: [widow of Jacobus Simon Schoesetters], 1825). University of Antwerp, University Library, MAG-P 11.1434

Challenge: Which is your favourite heart poem? Let us know on Instagram or Twitter using the hashtags #passieverhalenuithethart #passionhistoriesof theheart #heartantwerp2021

universiteitsbibliotheek
Prinsstraat 13, 2000 Antwerpen (gelijkvloers bibliotheek/ground floor)

Mon-Thu: 8.30AM-9PM

Fri: 8.30AM-7PM

Sat: 10AM-5PM

%d bloggers like this: