Passion 2021

Waar & wanneer

ONLINE: VIRTUELE RONDLEIDING

Sint-Pauluskerk, Nosestraat 9-11, 2000 Antwerpen
Elk weekend van 11 april tot 30 juni 2021
Every weekend from 11 April – 30 June 2021

EN Passion: Histories of the Heart tells some of the many histories of our most intimate muscle. The heart pumps blood and oxygen. It serves as the seat of our passions and emotions. It also gives life to Catholic symbolism, mysticism and devotion. The heart’s two symbolic functions are teased out in two complementary events: an exhibition in the St Paul’s Church and an interactive walking route in the historic city centre.

The stories in the exhibition connect these Catholic meanings of the heart to the rich emotional life that developed around it in the nineteenth and twentieth century. In this period, the devotion to the Sacred Heart took flight, thanks to the support of Rome and a number of important shifts in the devotion’s emphasis: it became more overtly political and demonstrative. The burning, pierced heart symbolized pain and love. Carefully crafted devotional images and small faith objects that people kept close to the heart (sometimes literally) are shown side by side with life-size Christ and Mary statues that share their burning, pierced hearts, and with the majestic frayed flag of the Leagues of the Sacred Heart. Many of the objects in Passion have never been exhibited before. They show how the many meanings of the heart take centre stage in Catholic culture.

Passion is part of a walking route that leads along several of Antwerp’s heart-related spots.

NL Passie: verhalen uit het hart vertelt enkele van de vele geschiedenissen van onze intiemste spier. Het hart pompt bloed en zuurstof. Het hart is echter ook al eeuwenlang de troon van onze passies en emoties. Het blaast bovendien leven in katholieke symboliek, mystiek en devotie. Deze twee symboolfuncties komen aan bod in twee aansluitende luiken: een tentoonstelling in de Sint-Pauluskerk en een interactieve wandelroute in de binnenstad.

De verhalen in de tentoonstelling verbinden deze katholieke betekenissen van het hart met het rijke gevoelsleven dat zich errond ontwikkelde in de negentiende en twintigste eeuw. Deze periode zag dankzij de steun van Rome immers een ‘doorstart’ van de Heilig Hart-devotie en een aantal belangrijke verschuivingen in haar klemtonen (ze werd meer politiek geladen en demonstratiever). Het brandende en doorboorde hart stond symbool voor pijn en liefde. Van zorgvuldig in elkaar geknutselde devotieprentjes en kleine geloofsobjecten die – soms letterlijk – nauw aan het hart lagen, over de vele Christus- en Mariastandbeelden die hun brandende en doorboorde harten delen, tot de majestueuze verweerde vlag van de Bonden van het Heilig Hart: de vele objecten die Passie samenbrengt, vaak voor de eerste keer tentoongesteld, toont hoezeer het hart in al zijn verschillende betekenissen een centrale plaats inneemt in de katholieke cultuur.

Passie maakt deel uit van een wandelroute door Antwerpen, langs markante plekjes waar hartverhalen nazinderen. 

%d bloggers like this: