Frederik Moens (tattoo-artist)

Vinnie Stones' SINSIN, Antwerp
Vinnie Stones’ SINSIN, Antwerp

[NL]

Toen ik gevraagd werd mijn idee en gevoel te geven bij het symbool van het hart had ik even enkele bedenkingen. Een hart kan veel dingen symboliseren en voor veel gevoelens instaan, een gemis, liefde, aandenken. Oude en nieuwe zeemanstattoos zijn deze meestal vergezeld van een bloemetje, een banner met de naam van een geliefde of diens ouders. Soms is dat zelfde hartje dan weer gebroken of doorboord met een dolk of iets dergelijks om een verlies of gebroken hart te symboliseren. De heilige harten, zowel het hart van Maria, als dat van Jezus en Jozef, worden op drie verschillende wijzen geïllustreerd. Deze drukken altijd een relatie uit met het geloof  uit, al dan niet meegekregen in familiekringen.  Dit kan de kracht van moederliefde voorstellen of de pijn bij het verliezen van een kind. De affiliatie met de onvoorwaardelijke liefde van Jezus tegenover de medemens is zeker een van de belangrijkste pijlers in deze symboliek. 

Hoe we het hart ook bekijken in de geschiedenis van tatoeëren we kunnen er verschillende betekenissen aan geven. Als ik het naar de essentie zou moeten herleiden staat het symbool van een hart naast alle verschillende gevoelens en insteken die er mee kunnen gepaard gaan, boven alles voor verbinding.

[E]

When I was asked to reflect on my ideas and feelings on the symbol of the heart, I had some reservations. A heart can symbolise many things and represent many feelings, including absence, love or memory. Sailors’ tattoos—both old and new—are most often accompanied by flowers, banners bearing the name of a beloved or a parent. In some cases, the heart is broken or pierced by a dagger, or something similar, in order to symbolise loss or a broken heart. Each of the three sacred hearts—the hearts of Mary, Jesus and Joseph—is illustrated in a different way. They all relate to faith, which is sometimes nurtured in family circles, but sometimes not. These hearts can also represent the power of a parent’s love for a child or a parent’s pain upon losing a child. The reference to the unconditional love of Jesus for humankind is one of the most important pillars of this symbolism. 

However we may look at the heart in the history of tattoos, it can take on a variety of meanings. At its core—apart from all of the different feelings and perceptions that are linked to it—it seems to me that the heart stands above all for connection.

%d bloggers like this: