Oasemanneke

(NL, EN below) Iemand met een hart onder zijn jas

Sinds 1993 toont het Oasemanneke zijn hart aan iedereen die langs de Sint-Jacobsmarkt voorbij het Frans Halsplein wandelt. Het standbeeld van een kleine man met een groot hart werd ontworpen door Marjet Dooremont in opdracht van Bond zonder Naam, een sociaal-culturele beweging die streeft naar een meer inclusieve en warmhartige samenleving waarvan het hoofdkantoor zich enkele meters verderop bevindt. Met dit beeld roept Bond zonder Naam op tot een barmhartig, tolerant en gastvrij Antwerpen. Op de sokkel stond tot enkele jaren terug de slagzin ‘Er zit een hart onder mijn jas’ te lezen, een verwijzing naar een bekende spreuk en boek van Phil Bosmans, de bezieler van Bond zonder Naam België.

Phil Bosmans (1922-2012) was priester en pater montfortaan. Als volksmissionaris stelde hij zijn leven ten dienste van de kwetsbaren van de samenleving. Hij wilde hen een hart onder de riem steken, niet enkel met woorden, maar, naar voorbeeld van Louis-Marie Grignion de Montfort, ook met daden. Tientallen sociale en culturele initiatieven zagen onder zijn leiding het licht, zoals een vluchthuis voor vrouwen en de eerste beschutte werkplaats in Vlaanderen. Bosmans geloofde in de cultuur van het hart, dat is een cultuur van liefde, verbondenheid, warmte en dankbaarheid. In Vlaanderen is Phil Bosmans vooral bekend voor zijn maandelijkse spreuken die hij ‘Vitaminen voor het hart’ noemde. Hieronder een kleine hart-selectie uit zijn repertoire:

‘Wat niet uit het hart komt, zal een ander hart niet raken.’

‘Er is maar één weg naar de medemens. De weg van het hart. Alle andere wegen zijn omwegen.’

Sint-jacobsmarkt / frans halsplein, 2000 ANTWERPEN

(EN) Someone with a heart underneath his coat

Since it was unveiled in 1993, the ‘Oasemanneke’ has been showing its heart to the people of Antwerp. This statue of a little man with a big heart, designed by Marjet Dooremont, was commissioned by Bond zonder Naam (Union without a Name), a non-profit organisation that promotes a more inclusive and warm-hearted society. With its head office nearby, Bond zonder Naam (abbreviated to BZN) uses this statue to call for a compassionate, tolerant and welcoming Antwerp. Until a few years ago, the pedestal read ‘There’s a heart underneath my coat’, a reference to a well-known saying and book by Phil Bosmans, the co-founder and face of BZN Belgium.

Phil Bosmans (1922-2012) was a Flemish priest and Monfort Father. As a people’s missionary, he devoted his life to serving the more vulnerable in our society. He wanted to support them in both word and deed, following the example of Louis-Marie Grignion de Montfort. During his lifetime, Father Bosmans was the driving force behind dozens of social and cultural projects, including a refuge home for women and the first sheltered workshop for people with disabilities in Flanders. As none other, Bosmans believed in the culture of the heart, which he understood to be a culture of love, solidarity, warmth and gratitude. For most people in Flanders, however, Bosmans was best known for his countless uplifting aphorisms, known as ‘Vitamins for the heart’. One example:

‘There is only one way to our fellow human beings. The way of the heart. All other roads are detours.’

%d bloggers like this: