Een hart van chocolade / A heart of chocolate

(NL, EN below)

België deelt zijn geschiedenis met chocolade. Die geschiedenis bevindt zich hier, in Antwerpen. Kort na de Belgische onafhankelijkheid, in 1845, opende Adolphe Meurisse-Melzer de eerste chocoladefabriek in deze stad, op de Eiermarkt. Het duurde niet lang vooraleer chocolade zich in het nationale dieet nestelde. Chocolade werd ook een geliefkoosd geschenk tussen geliefden: zeker op Valentijnsdag, dat men al in de jaren 1840 met chocolade vierde.

Weinig cadeaus doen het hart smelten zoals een hartvormig chocolaatje dat doet. De hartvorm zoals we die met romantische liefde associëren, heeft haar oorsprong in de tweede eeuw. Toen beschreef de arts Galenus het menselijk hart als een orgaan met drie kamers en een kleine deuk in het midden, die het min of meer symmetrisch maakte. Sinds de middeleeuwen staat het hart symbool voor liefde. Deze chocolatier heeft dat symbool in chocolade gegoten.

Kom binnen voor een hartelijke verrassing.

(EN)

Belgium shares its history with chocolate, and that history is located here in Antwerp. Soon after Belgian independence, Adolphe Meurisse-Melzer opened the country’s  first chocolate factory in the city on the Eiermarkt. It did not take long for chocolate to become enshrined within the Belgian national diet. Chocolate has also become a treasured gift between lovers, especially on Valentine’s Day, from as early as the 1840s.

Few gifts make a heart melt the way a heart-shaped chocolate can. The heart shape that we all know and associate with romantic love allegedly has its origins in the second century, when the physician Galen sketched the human heart as having three chambers with a small dent in the middle. Since the Middle Ages, it has come to symbolise love. This chocolate shop has moulded this symbol into chocolate.

Come inside for a heart-shaped surprise.

Chocolatier goossens Isabellalei 6, 2018 Antwerpen

Mon-Sat: 9AM-6PM

%d bloggers like this: